Turinys
Kalendorius
Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<< < -- > >>

Draugai
Pagalba

LITUANUS - klubinio pokerio federacija

2008-aisiais buvo įkurta Lietuvos pokerio federacija.
 
Federacija buvo įkurta siekiant vystyti klubinio pokerio judėjimą Lietuvoje. Manoma, jog klubinis pokeris yra tinkama priemonė, vystant intelektualinius asmenybės sugebėjimus, tobulinant analitinį mąstymą. Lietuvos pokerio federacija stengsis padėti tobulinti geriausių žaidėjų meistriškumą.

Taip pat numatoma teikti pagalbą susirengusiems dalyvauti tarptautiniuose turnyruose. Federacija teiks informaciją apie tarptautinių pokerio organizacijų veiklą, organizuojamus turnyrus, seminarus bei konferencijas.

Lietuvos pokerio federacija organizuoja ir vykdo Lietuvos pokerio čempionatus bei kitus turnyrus. Bus siekiama sudaryti sąlygas juose dalyvauti geriausiams žaidėjams. Geriausių žaidėjų reitingavimas vyks pagal jų užimtas vietas Lietuvos pokerio federacijos organizuotuose turnyruose. Taip pat Lithuanus žada atstovauti federacijos narių interesus Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse organizacijose.


Thomas Kremser
T. Kremser

2008 kovo 11 dieną vienas iš Lietuvos pokerio federacijos atstovų - Ričardas Vymeris - Vienoje susitiko su Thomas Kremser (TK Pokers Evens). Pokalbis vyko apie 20 minučiu. O tai yra labai daug, žinant šios pokerio pasaulio personos užimtumą.

T.Kremser susidomėjo LITUANUS ateities planais bei pažadėjo apsvarstyti keletą pasiūlymų. Dabartiniai Lietuvos pokerio federacijos siekiai yra įstoti į Europos pokerio federaciją bei surengti EPT etapą Vilniuje. Būtent šie siekiai ir yra du pagrindiniai tikslai šiuo metu.

Žinoma, buvo kalbėtasi ir dėl turnyrų organizavimo, struktūros. T.Kremser iki šiol nebuvo bendravęs su Baltijos šalių atstovu pokerio temomis.

Nors vėliau prasitarė, jog ateities planuose buvo kontaktų užmezgimas su Baltijos šalių pokerio mėgėjais. Taigi pokalbio pabaigoje T.Kremser nusijuokė ir pasakė "Vienas darbas jau atkrito".


Į klausimus atsako Eugenijus Tinfavičius 
Kam ir kodėl kilo mintis įsteigti pokerio federaciją Lietuvoje?
Mintis kilo Aliui Mikėnui. Idėja: apjungti žaidėjus, atsovauti jų interesams, populiarinti pokerį, kaip sportini žaidimą, Lietuvoje

Kokie federacijos tikslai?
1. vystyti klubinio pokerio judėjimą Lietuvoje;
2. propaguoti, plėtoti ir populiarinti klubinį pokerį Lietuvoje;
3. propaguoti klubinį pokerį kaip priemonę, vystant intelektualinį asmenybės lygį;
4. padėti tobulinti geriausių žaidėjų meistriškumą ir pasirengti dalyvauti Pasaulio, Europos ar kituose tarptautiniuose čempionatuose ar turnyruose;
5. teikti KPFL nariams informaciją apie atitinkamų tarptautinių organizacijų veiklą, vykdomus turnyrus, tarptautinius seminarus, konferencijas;
6. organizuoti ir vykdyti Lietuvos čempionatus ir kitus turnyrus, sudaryti sąlygas jose dalyvauti geriausiems žaidėjams, nustatyti žaidėjų reitingus;
7. tarpininkauti žaidėjams sudarant bendradarbiavimo ar atstovavimo sutartis su atitinkamomis Lietuvos Respublikos ir užsienio organizacijomis;
8. tvarkyti KPFL narių sporto sistemos dokumentaciją, kaupti statistinę informaciją ir ją analizuoti;
9. atstovauti KPFL narių interesus Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse organizacijose;
10. teikti metodinę pagalbą, rūpintis trenerių, klubinio pokerių turnyrų organizatorių, teisėjų ir kito pagalbinio personalo kvalifikacijos kėlimu, organizuoti tarptautinius seminarus ir konferencijas;

Kokie federacijos uždaviniai, kaip bus pasiekti išsikelti tikslai?
1. paruošti ir realizuoti tikslines kompleksines programas klubinio pokerio vystymui;
2. paruošti ir patvirtinti klubinio pokerio žaidimą reglamentuojančius dokumentus ir kontroliuoti jų vykdymą;
3. organizuoti ir pravesti vietinio, rajoninio, respublikinio ir tarptautinio masto klubinio pokerio turnyrus;
4. padėti steigti ir konsultuoti klubinio pokerio klubus ir mokyklas Lietuvoje, aprūpinti klubinio pokerio klubus ir mokyklas metodinėmis ir mokomosiomis priemonėmis;
5. padėti ruošti klubinio pokerio teisėjus ir turnyrų organizatorius, reglamentuoti turnyrų pravedimo taisykles ir tvarkas, kontroliuoti jų vykdymą;
6. padėti klubinio pokerio teisėjams, turnyrų organizatoriam ir treneriams dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose;
7. organizuoti ir pravesti seminarus, simpoziumus, konferencijas, paskaitas, siekiant kelti klubinio pokerio specialistų kvalifikaciją;
8. nustatyti kriterijus Lietuvos rinktinės narių atrankai, padėti jiems pasiruošti ir dalyvauti tarptautiniuose turnyruose ir čempionatuose;
9. sudaryti su žaidėjais, treneriais, teisėjais ir kt. specialistais bendradarbiavimo sutartis;
10. atstovauti KPFL narių interesams tarptautinėse organizacijose;
11. ruošti ir tvirtinti oficialią KPFL simboliką, organizuoti jos pagaminimą ir platinimą bei vykdyti apdovanojimus;
12. ruošti ir platinti klubinio pokerio žaidėjams, treneriams, teisėjams ir organizatoriams metodinę medžiagą;
13. skelbti masinėse informacijos priemonėse informaciją apie aktualiausius klubinio pokerio vystymo klausimus;
14. padėti klubinio pokerio struktūriniams padaliniams, klubams ir mokykloms spręsti finansavimo, veiklos organizavimo ir kitais klausimais.

Kokia yra federacijos struktūra?
KPFL nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, plėtojantys klubinį pokerį.
KPFL narių priėmimo ir išstojimo klausimus sprendžia Vykdomasis komitetas. Stodamas į KPFL, būsimasis narys privalo KPFL prezidento vardu pateikti raštišką prašymą o juridiniai asmenys ir steigimo bei registravimo dokumentus. Galutinis sprendimas dėl narystės ar išstojimo iš KPFL narių priimamas Vykdomajame komitete, jei dėl prašymo tapti naujuoju KPFL nariu ar išstoti iš KPFL narių „už“ balsavo daugiau kaip pusė Vykdomojo komiteto posėdyje dalyvavusių narių. Patvirtinus narystę ir sumokėjus stojamojo nario mokestį, naujam nariui suteikiama teisė dalyvauti KPFL veikloje. KPFL narių pašalinimo ir suspendavimo klausimą sprendžia konferencija. Apie ketinimą pašalinti narį iš KPFL, jam pranešama ne vėliau kaip likus mėnesiui iki konferencijos, kurioje bus sprendžiamas nario pašalinimo ar suspendavimo klausimas. KPFL narys turi teisę pateikti raštiškus paaiškinimus. Narių mokesčiai ar kitaip KPFL nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas išstojančiajam ar pašalinamam KPFL nariui negražinamas. KPFL rėmėjais gali būti visi juridiniai ir fiziniai asmenys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. KPFL konferencija šaukiama kartą per metus prezidento iniciatyva. Nariams apie ją pranešama internetu. KPFL nariai, nepriklausomai nuo klubo dydžio ir pasiekimų, turi po vieną atstovą konferencijoje su vieno balso teise.

Kokios yra KPFL narių teisės?
1. dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje;
2. naudotis KPFL teikiamomis paslaugomis;
3. susipažinti su KPFL dokumentais ir gauti visą KPFL turimą informaciją apie jos veiklą;
4. bet kada išstoti iš KPFL;
5. kitas teisės aktuose nustatytas teises;
6. KPFL nariai, turintys mokestinių įsiskolinimų KPFL, turi teisę dalyvauti konferencijoje, prieš tai aptarus jų suspendavimo klausimą.

Kokie yra federacijos valdymo organai?
1. aukščiausias organas - konferencija;
2. kolegialus valdymo organas - Vykdomasis komitetas;
3. vienasmenis valdymo organas - prezidentas;
4. priežiūros ir kontrolės organas - Revizijos komisija.
Aukščiausias KPFL organas yra konferencija, turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises. Konferencija vyksta kasmet. Neeilinė konferencija sušaukiama, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 KPFL narių, revizijos komisijos reikalavimu arba Vykdomojo komiteto ar prezidento sprendimu. Metinę konferenciją šaukia prezidentas. Ji turi įvykti ne vėliau kaip po trylikos mėnesių nuo paskutinės konferencijos datos. Apie įvyksiančią konferenciją ir jos darbotvarkę KPFL nariams pranešama prieš 30 kalendorinių dienų internetu arba registruotu laišku. Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi KPFL nariai. Vienas narys konferencijoje turi vieną balsą.

Kokia organizacijos veikla, artimiausi darbai bei ateities planai?
Šiemet numatyta surengti dar 4 tarptautinius Lituanus Cup turnyrus, vienas iš kurių būtų Lietuvos čempionatas, taip pat siųsti geriausius žaidėjus į tarptautinius turnyrus, dalyvauti Europos pokerio federacijos veikloje. Tikslas kitiems metams - suorganizuoti EPT Vilnius turnyrą keliams šimtams dalyvių.

LITUANUS CUP 2008 - Stage 1

2008 kovo 28-30 dienomis Vilniuje vyko pirmoji Lietuvos pokerio federacijos turnyrų serija. Plačiau

LITUANUS CUP 2008 - Stage 2

2008 birželio 18-21 dienomis Vilniuje vyko antroji Lietuvos pokerio federacijos turnyrų serija. Plačiau

LITUANUS CUP 2009 - Stage 2

2009 birželio 29 - liepos 3 dienomis Vilniuje vyks antroji Lietuvos pokerio federacijos turnyrų serija. Plačiau

aaa